parallax background


ایده پردازی


(CREATIVITY)

یک کمپین تبلیغاتی نیاز به یک سناریو و ایده ی خلاق و نوآورانه دارد تا بتواند نتیجه مطلوب را در بر داشته باشد. تیم علمی و خلاق ما با ایده های بزرگ خود شما را در رسیدن به هدفتان همراهی می کند.
ما نمی توانیم ذهن شما را بخوانیم اما توانایی آن را داریم که درک کنیم شما چه می خواهید و مشتری شما چه می خواهد.خواسته شما در اتاق خلاقیت پردازش می شود و با خلق یک ایده بزرگ و اصلی بر پایه استراتژی ادامه مسیر روشن می شود.
تیم ایده پردازی آرتیک این کار را فراتر از تصور ، دقیق و تاثیر گذار و طبق استراتژی انجام می دهد . این تیم بر اساس اهداف ارتباطی مشتری ، ایده های بدیعی توسعه می یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه مختلف مانند تیزر تلویزیونی ، تیزر رادیویی ، طرح های گرافیکی ، رویدادهای ارتباطی رسانه های دیجیتال و ... داشته باشند .