parallax background


دکوراسیون


(DECORATION)

دکوراسیون عبارت است از هماهنگ سازی طراحی شده برای به جلوه در آوردن رنگ ها ، اثاثیه و سایر اشیاء در یک اتاق یا ساختمان به صورت هنرمندانه.
دکوراسیون داخلی مانند هنرهای دیگر دارای سبک و سیاق و اصولی است که بر اساس سلیقه ها و نیازهای هر دوره ، دستخوش تغییر می شوند.
معماری داخلی در واقع همان خلق فضاست . فضایی که در عین زیبایی و اثر گذار بودن کارایی لازم را نیز داشته باشد
دکوراسیون دارای زیر مجموعه های متنوعی از جمله دکوراسیون مسکونی، اداری، تجاری، پزشکی، ورزشی و ... می باشد.