parallax background


غرفه سازی


(EXHIBITION STALL)

غرفه سازی نمایشگاهی یکی از تاثیر گذارترین راههای تبلیغات و همچنین ارائه خدمات و محصول می باشد. امروزه دیگر صنعت نمایشگاهی به عنوان صنعتی نوپا با بیش از دویست سال قدمت شناخته نمی شود.
حضور موفق در نمایشگاهها نیازمند رعایت نکات فراوانی است که یکی از مهمترین آنها ساخت و تجهیز مکانی است که به آن غرفه نمایشگاهی می گویند. غرفه سازی و تجهیز غرفه شاید مهمترین بخش شرکت در نمایشگاه محسوب می شود.
غرفه سازی نمایشگاه شاید کاری به ظاهر ساده است اما تخصص در آن بسیار مهم و حیاتی است. غرفه سازی در نمایشگاه از جمله ابزار تاثیر گذاری است که صاحبان کالا و خدمات را برای عرضه هر چه بیشتر محصول خود ترغیب و تشویق می کند. اثر گذاری این غرفه ها بسیار زیاد است به طوری که در ساخت این دست از فضا های نمایشگاهی ایده ها و طرح های خلاقانه حرف اول را می زند. داشتن ایده ای نو و طرحی که مخاطب را مجاب به ایستادن و تماشای غرفه کند از جمله تکنیکهایی است که برای ساخت غرفه نمایشگاهی باید توجه زیادی داشت .