parallax background


هدایای تبلیغاتی


( PROMOTIONAL GIFTS )

شاید بتوان گفت که هدایای تبلیغاتی یکی از مهمترین عوامل جلب توجه مشتری است که می تواند اثر زیادی در بخاطر سپردن محصول یا خدمات داشته باشد.
بنابراین این انتخاب صحیح نوع هدیه تبلیغاتی بکارگیری خلاقیت در طراحی آن و مرتبط بودن آن با محصول یا خدمات مورد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته قابل توجه این است که درصد بسیار بالایی از هدایای تبلیغاتی برای قدردانی از مشتریان یا همکاران بکار می رود و بسیاری از آنها از هدیه خاص خود استفاده می کنند.
ارائه هدیه ای خلاق که مخاطب را به هیجان آورد باعث خشنودی مخاطب و پیدا شدن نگرش مثبت نسبت به تبلیغ کننده وادار می گردد.