parallax background


طراحی استند


(STAND DESIGN)

استندهای تبلیغاتی یکی از مهمترین و جالب ترین نوع تبلیغات است که در طرح ها و جنس های مختلف تولید می شوند. استند سازه ای است سبک که قابلیت نصب در تمام مکانها را دارد.
استند های تبلیغاتی هویت بصری ویژه ای دارند و می توان اطمینان داشت که نظر تمام افراد را به خود جلب می کنند. این سازه ها قابلیت استفاده در فضاهای داخلی و بیرونی را دارند.
استند ها در طرح های متنوعی ساخته می شوند و قابلیت ها و ویژگی های متنوعی هم دارند که عبارتند ازانواع استند های فروشگاهی ، استند های تبلیغاتی ، و استند های نمایشگاهی و ... .