parallax background


تولید تیزر و فیلم صنعتی


( TEASER & INDUSTRIAL FILM )

در دنیای امروز، تبلیغات رابطی بین برندها ،شرکت ها و مخاطبان است. اما چه تبلیغاتی می تواند تاثیر مناسب را بگذارد و نتیجه لازم را بدهد؟
تبلیغات هدفمند به همراه انتخاب رسانه مناسب باعث تاثیر پذیری بیشتر تبلیغات می شود. تبلیغات هدفمند تبلیغاتی برنامه ریزی شده به منظور انتقال پیام به مخاطب است. در میان روش های تبلیغات هدفمند؛ تبلیغات تلویزیونی از تاثیرگذارترین آنها بشمار می رود. برای انجام این امر می بایست تبلیغاتی با توجه به نوع محصول یا خدمات ایجاد کرد.
دیدن یک مستند صنعتی برای یک فرد درست مانند بازدید از شرکت ، موسسه یا کارخانه شما و آشنایی کامل با تاریخچه و تیم متخصص و روند کاری شماست.
همچنین شما می توانید در مدت زمانی اندک در قالب یک تیزر در یک موقعیت زمانی مناسب، کسب و کار و خدمات خود را به کوتاهترین و جذابترین روش ممکن معرفی نمایید.