parallax background


طراحی استند و لوح تقدیر


( TROFIES & CERTIFICATE DESIGN )

تندیس و لوح تقدیر نشانه ای ارزشمند و ماندگار است که بطور معمول به مجسمه حجم و یا پیکره های کوچک و قابل حمل اطلاق می شود که از متریال های متفاوتی همچون : چوب ، پلاکسی ، بافت ، کاشی ، فلز و یا مقوا ساخته می شوند و اغلب به هدف ارج نهادن ،یادآوری و یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان ، خدمت یا واقعه ساخته می شود.
از قدیم الایام تندیس و لوح تقدیر در سازمان ها و شرکت ها برای قدردانی از افراد مسئولیت پذیر و موفق استفاده شده است. همچنین به منظور تبریک ، قدردانی و یاد بود از فرد یا شرکت یا سازمان خاصی استفاده می شود.
همچنین اعطای تندیس و لوح تقدیر یکی از شیوه های نوین اعتبار بخشی در بین مشتریان نیز می باشد که حس اعتماد ،اطمینان و توجه را القا می نماید.